top of page

Vi är den unika lilla pärlan bland alla buskar i Svaneholm / Säffle/ Värmland som tänker stort, smakrikt, kvalitet, cirkulärt och hållbart. 

Vår historia tills idag ! 

Vilka är vi i ledningen?

vår värdegrund:

Kvalitet:
Prioritera högkvalitativ mat och service för att uppfylla eller överträffa gästernas förväntningar.
Prioritera renlighet och livsmedelssäkerhet för att säkerställa en trygg och hälsosam matmiljö.

Hållbarhet:
Engagera sig i att minska miljöpåverkan genom att erbjuda
hållbara matvaror, minimera matsvinn och använda miljövänliga metoder samt arbeta mot en cirkulär ekonomi.
Stödja och utveckla det lokala samhället genom att samarbeta med
lokala företag, lokala producenter och delta i välgörenhets aktiviteter.

Kundnöjdhet:
Vi ska Sträva efter att skapa en positiv och minnesvärd upplevelse för gästerna genom att vara lyhörda för deras behov och önskemål.
Genom att låta kockar och personal få inspirera varandra samt att vara kreativa och innovativa när de skapar nya rätter och upplevelser för gästerna.
Varje gäst skall känna sig sedd och betydelsefull.
Genom att Skapa en mångfald och inkluderande arbetsmiljö/ besöksmiljö och välkomna gäster från olika bakgrunder och kulturer.
Ärlighet och öppenhet skall vara prioritet vid Kommunikation öppet med gäster och personal, och vara ärlig i marknadsföring och företags praxis.
bottom of page